FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri , uluslararası alanda güvenirliği ve etkinliği kabul edilmiş, yüksek değerli eşyalar ve bölgeler için kullanılmaktadır. Korunan alanlarda insan bulunabilmektedir. Kritik ve değerli nesneleri korumak için güçlü bir söndürme sistemidir. İnsan güvenliği, düşük depolama hacmi ve atık oluşturmaması önemli avantajlarındandır. 25 ve 42 barlık sistemleri mevcuttur.

FM-200® söndürme sistemi tüm dünyada en çok tercih edilen ve çok geniş bir yelpazede kullanılan temiz gazdır. Özellikle EPA’nın Halon 1301’i kullanımını yasaklamasının ardından yaygın şekilde Halon sistemlerinin alternatifi olmuştur. FM-200® ticari adıyla anılan gazın kimyasal adı heptafluoropropane [CF3CHFCF3] olup kokusuz ve renksiz bir gazdır.

FM-200® sistemi aktif olduğunda 10 sn zarfında alevleri yok etmekte ve hızlı ısı absorbsiyonu ile yangını tamamen söndürerek değerli materyallerin minimum hasarla kurtarılmasını sağlamaktadır.

FM-200® sistemi 42 veya 25 bar basınç altında TPED ve PED sertifikalı CE belgeli ve UL, LPCB işaretli silindirlerde muhafaza edilir. Silindirlerde basınçlandırma gazı olarak kuru Azot (Nitrojen)kullanılır.

Temiz söndürücülerle sağlanan teknik gelişmelerle birlikte halokarbon grubu söndürücüler Halon 1301 karşısında, çevresel etkileşim parametrelerinde önemli bir iyileşme sağlamaktadır. Bu iyileşmeler sonucu 1301 çevreye verdiği zarardan dolayı Montreal protokolü çerçevesinde, ülkemizin de içinde bulunduğu ülkelerden yasaklanmıştır.

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri Kullanım Alanları

• Enerji üretim tesisleri
• Telekomünikasyon merkezleri,
• Bilgi İşlem ve Veri Merkezleri (DATA CENTER)
• Sunucu-Sistem Odaları,
• Özel Elektronik Kontrol Odaları
• Elektrik (AG-OG) Odaları
• Müzeler, Arşiv ve Kütüphaneler
• Petrol ve gaz endüstri tesisleri
• Askeri ve sivil marinalar
• Trafo Merkezleri
• Nitelikli Laboratuvarlar ve Kimya Depoları
• Raylı Sistem, Metro, Hava Limanı projeleri